Kim jesteśmy?

O Fundacji Wielogłosu

Fundacja Wielogłosu to organizacja, której aktywność obejmuje kilka ważnych obszarów społecznych skupionych wokół zdrowia psychicznego. Powstała z inicjatywy osób zajmujących się leczeniem i wsparciem ludzi z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

Naszym celem jest zmiana myślenia o chorobach psychicznych, a także zapobieganie stygmatyzacji osób dotkniętych zaburzeniami zdrowia psychicznego. Chcemy wspierać osoby po kryzysach psychicznych w zdrowieniu, rozwoju i samostanowieniu, walcząc tym samym ze stereotypami na temat chorób psychicznych, izolacją i lękiem.

Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego.

Nasz zespół

 

Martyna Jarząb

Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim. Uczestniczka 4-letniego kursu psychoterapii organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie. Ukończyła certyfikowany roczny kurs Otwartego Dialogu.
Pracuje w Zespole Leczenia Środowiskowego w Katowicach. Posiada doświadczenie we wsparciu osób w kryzysach psychicznych oraz ich rodzin podczas wizyt domowych oraz w kontakcie indywidualnym. Zajmuje się terapią indywidualną oraz terapią rodzin.

 

Przemysław Walas

Koordynator projektów, aktywny w III sektorze od 2012 roku, realizując m.in. projekty z zakresu wsparcia psychologicznego i projekty z zakresu profilaktyki HIV/AIDS. Z Fundacją związany od 2018 roku.

 

Czym się zajmujemy?

Współpraca i Projekty

– Realizacja zadania publicznego Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi
– Współorganizowanie konferencji Nowe spojrzenie na schizofrenię we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego
– Opieka merytoryczna przy powstawaniu filmu o schizofrenii
– Kampania społeczna przeciwko stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi – z udziałem Marty Frej i Agnieszki Zapart (Obrazko&terapia)
– Patronat medialny nad IV Konferencją Interdyscyplinarną Zdrowie i Odporność Psychiczna 2018

Czym jest Otwarty Dialog?

Otwarty Dialog – nowatorskie podejście w terapii, według którego człowiek jest częścią szerszego kontekstu społecznego, a nie wyizolowaną i osamotnioną jednostką. Jest to system leczenia skoncentrowany na całej rodzinie i sieci wsparcia, a także szybkiej interwencji we wczesnej fazie kryzysu psychicznego.Oznacza to, że do rozmowy terapeutycznej zapraszamy nie tylko osobę w kryzysie, ale także jej bliskich. Zależy nam na uzyskaniu możliwie jak najszerszego obrazu kontekstu sytuacyjnego, aby opracować kompleksowy plan wsparcia.