Jak wygląda wizyta?

Na zaproszenie osoby w kryzysie bądź członka rodziny we wskazane miejsce przyjeżdża zespół, składający się z psychologa, terapeuty i/lub lekarza psychiatry.

Pierwsze spotkanie ma formę konsultacji, podczas której wspólnie zastanawiamy się, na czym polega problem i jakie rozwiązania mogą okazać się pomocne. Zadajemy otwarte pytania, zachęcamy do dzielenia się spostrzeżeniami nie tylko osobę w kryzysie, ale także zaproszonych uczestników (współmałżonka, dzieci, przyjaciół). Każdy ma prawo głosu.
Spotkanie odbywa się w poufnej atmosferze.

Terapeuta uważnie słucha uczestników, a następnie dzieli się swoimi spostrzeżeniami i wspólnie z rodziną zastanawia się nad możliwościami wsparcia.